marți, 5 iulie 2011

Str. Tighina, 1, or. Chişinău

Locaţia
http://monument.sit.md
http://monument.sit.md
Clădirea actuală este expresia extinderii unei case mici, amplasată cu o mică retragere şi iniţial aliniată numai la linia roşie a străzii A. Mateevici. Probabil, a fost construită în anii 20–30 ai secolului al XX-lea, fiind extinsă în perioada postbelică printr-o porţiune nouă, care a completat golul de la colţul cartierului, atribuindu-i un aspect specific arhitecturii populare, cu un acoperiş înalt, în patru pante. La faţada veche, orientată spre strada A. Mateevici, care avea trei axe, s-a păstrat rezalitul central, posibil al intrării direct din stradă, azi astupată şi înlocuită cu o fereastră. De la decoraţia plastică iniţială au rămas unele detalii, care acuză influenţa stilului modern românesc, printre care – ancadramentele plinte la ferestrele vecine rezalitului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu