luni, 28 martie 2011

Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Bălţi

Str. Independenţei, 1, or. Bălţi - locaţia

Punerea temeliei catedralei, 28 septembrie 1924.
Patriarhul Damianos al Ierusalimului înconjurat de mitropoliții și episcopii țării în așteptarea începerii solemnității punerii pietrii fundamntale a catedralei din Bălți. 28 septembrie 1924
Punerea temeliei catedralei de către episcopul Visarion Puiu al Hotinului. 28 septembrie 1924


Construcţia catedralei.

Sfinţirea catedralei, 2 iunie 1935, în prezenţa regelui Carol al II-lea.Alte imagini interbelice.Imagini din timpul războiului, 1941.

Imagini.

Luminătorul, Nr. 11, 1934

Punerea pietrei fundamentale - 28 septembrie 1924
Finalizarea construcţiei - toamna 1933
Sfinţirea - 2 iunie 1935 (iniţial era preconizată pe 14 octombrie 1934)

Arhitecţi - Adrian Gabrielescu, autorul proiectului şi Andrei Ivanov, arhitectul municipal, care a dus la bun sfârşit construcţia catedralei.

Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi este construită sub formă de treflă cu pridvor, înconjurat de coloane la intrare. Deasupra intrării şi a pronaosului, sub turlă, pe cele trei laturi există un cerdac cu coloane, care creează între ele o boltă artistic lucrată.

Turla principală a bisericii se înalţă elegant la 46 metri într-o armonie şi proporţie echilibrată cu restul catedralei.

De la poalele turlei principale se desfăşoară în lateral în formă de cascade, mai multe bolţi lipite succesiv de zidăria principală a catedralei.

Catedrala este acoperită în întregime cu plăci de aramă. În faţa bisericii pe axa ei principală s-a amplasat un baptisteriu al cărui arhitect a fost V. Voiţehovschi, după modelul practicat la biserica de la Curtea de Argeş.

În interiorul catedralei impresionantă prin dimensiunile sale, (pot asista la slujbe peste 1000 de credincioşi) se disting pilaştrii care sprijină cupola centrală şi arcurile bolţilor, toate executate în beton armat.

Catapeteasma este lucrată în lemn de stejar şi sculptată cu ornamente de struguri şi foi de viţă. Pictura în frescă a catedralei s-a efectuat în mai multe etape respectând stilul clasic bizantin utilizat şi la bisericile greceşti de la Sf. Munte Athos cu menţiunea faptului că pictura este mai luminoasă.

Iluminatul catedralei este electric dar, pe lângă frumoasele candelabre lămpile sunt ascunse adânc în cornişe oferind un iluminat feeric când sunt aprinse. Crucea de deasupra turlei principale este şi ea iluminată electric pentru a putea fi observată noaptea de la distanţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu