luni, 28 martie 2011

Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Bălţi


Str. Independenţei, 1, or. Bălţi - locaţia
Mitropolitul primat Miron Cristea,
mitropoliţii Pimen Georgescu
 şi Gurie Grosu şi ierarhi greci
 prezenţi la punerea temeliei
catedralei episcopale.
 28 septembrie 1924
Punerea temeliei catedralei de către
episcopul Visarion Puiu al Hotinului.
28 septembrie 1924


Construcţia catedralei.
Anul 1927
Anul 1930

Sfinţirea catedralei, 2 iunie 1935, în prezenţa regelui Carol al II-lea.

Alte imagini.Episcopul Visarion Puiu în
 mijlocul elevilor albanezi
 absolvenţi ai şcolii de la
Dobruşa, jud. Soroca, 1933
Iconostasul şi fresca

Catedrala sub ocupaţia sovietică,
fără cruci


1941
Baptisteriu - arhitect V. Voiţehovschi
(Fântână cu apă sfinţită)1941
Luminătorul, Nr. 11, 1934
Punerea pietrei fundamentale - 28 septembrie 1924
Finalizarea construcţiei - toamna 1933
Sfinţirea - 2 iunie 1935 (iniţial era preconizată pe 14 octombrie 1934)

Arhitecţi - Adrian Gabrielescu, autorul proiectului şi Andrei Ivanov, arhitectul municipal, care a dus la bun sfârşit construcţia catedralei.

Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi este construită sub formă de treflă cu pridvor, înconjurat de coloane la intrare. Deasupra intrării şi a pronaosului, sub turlă, pe cele trei laturi există un cerdac cu coloane, care creează între ele o boltă artistic lucrată.

Turla principală a bisericii se înalţă elegant la 46 metri într-o armonie şi proporţie echilibrată cu restul catedralei.

De la poalele turlei principale se desfăşoară în lateral în formă de cascade, mai multe bolţi lipite succesiv de zidăria principală a catedralei.

Catedrala este acoperită în întregime cu plăci de aramă. În faţa bisericii pe axa ei principală s-a amplasat un baptisteriu al cărui arhitect a fost V. Voiţehovschi, după modelul practicat la biserica de la Curtea de Argeş.

În interiorul catedralei impresionantă prin dimensiunile sale, (pot asista la slujbe peste 1000 de credincioşi) se disting pilaştrii care sprijină cupola centrală şi arcurile bolţilor, toate executate în beton armat.

Catapeteasma este lucrată în lemn de stejar şi sculptată cu ornamente de struguri şi foi de viţă. Pictura în frescă a catedralei s-a efectuat în mai multe etape respectând stilul clasic bizantin utilizat şi la bisericile greceşti de la Sf. Munte Athos cu menţiunea faptului că pictura este mai luminoasă.

Iluminatul catedralei este electric dar, pe lângă frumoasele candelabre lămpile sunt ascunse adânc în cornişe oferind un iluminat feeric când sunt aprinse. Crucea de deasupra turlei principale este şi ea iluminată electric pentru a putea fi observată noaptea de la distanţă.

Imaginile alb-negru sunt din perioada interbelică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu