vineri, 3 iunie 2011

Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Cernăuţi (Mănăstirişte)

Str. Storojineţului, 25, Cernăuţi, suburbia Mănăstirişte - locaţia
Imagine din perioada interbelică
Episcopul Visarion Puiu în mijlocul clericilor şi credincioşilor
Proiectul bisericii a fost realizat la biroul de arhitectură al Mitropoliei Bucovinei, de către Virgil Ionescu. Construcția a fost supravegheată de arhitecții Ivanov și Ionescu. Cărămida a fost adusă de la fabrica de cărămidă Patria din Cernăuți, iar metalul din București. Lucrările de acoperire a bisericii au fost efectuate de firma Construcția Metalurgică sub conducerea lui Constantin Atanasiu din Iași. Catapeteasma a fost tăiată în lemn de meșterul bucureștean  Grigore  Dumitrescu,  pictura catapetesmei a fost realizată de absolventul Academiei de Arte din Iași, Vasile Hudici. Pe placa instalată de asupra uşii din pridvorul de la intrarea în biserică găsim imprimat istoricul ei:
Această Sfântă Biserică cu hramul ”Sfinţilor Apostoli” din suburbia Monastirişte, oraşul Cernăuţi, s-a zidit în vremea domniei regelui Carol al II-lea al României, din râvna şi îndemnul Mitropolitului Visarion al Bucovinei, Hotinului şi Maramureşului cu cheltuiala Mitropoliei Bucovinei şi cu truda protopresviterului Petre Popescu şi s-a sfinţit în anul 1938 pentru îmbisericirea creştinilor din acest oraş în veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu